Choď na obsah Choď na menu
 


 

Dekanát Banská Bystrica - Katedrála


BADÍN (Banská Bystrica – Rakytovce, Hronsek, Vlkanová)

BANSKÁ BYSTRICA - BELVEDER

BANSKÁ BYSTRICA - BISKUPSTVO

BANSKÁ BYSTRICA - FONČORDA

BANSKÁ BYSTRICA - KATEDRÁLA

BANSKÁ BYSTRICA - RADVAŇ (Horné Pršany, Kráľová - Iliaš, Kremnička, Malachov - Ortúty, Rakytovce)

 

 

Dekanát Banská Bystrica - mesto

 

BANSKÁ BYSTRICA – PODLAVICE (Skubín)

BANSKÁ BYSTRICA – STARÁ SÁSOVÁ

BANSKÁ BYSTRICA – SÍDLISKO SÁSOVÁ

BANSKÁ BYSTRICA – MESTO (Kynceľová, Nemce, Senica)

BANSKÁ BYSTRICA – UĽANKA ( Harmanec, Dolný Harmanec, Jakub, Kostiviarska, Špania Dolina)

DONOVALY

RIEČKA

STARÉ HORY (Motyčky, Turecká)

TAJOV (Kordíky. Králiky)

 

 

Dekanát Slovenská Ľupča

 

BRUSNO

ČERÍN ( Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Hrochoť, Sebedín - Bečov)

MEDZIBROD ( Hiadeľ, Ľubietová, Povrazník, Strelníky)

PODKONICE

PONIKY (Bečov, Čačín, Dúbravica, Oravce, Poniky - Ponická Huta, Sebedín)

PRIECHOD (Baláže)

SELCE ( Môlča, Banská Bystrica – Šalková)

SLOVENSKÁ ĽUPČA ( Lučatín, Moštenica)

 

 

BANSKÁ BYSTRICA - GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

 

 

Ordinariát OS a OZ SR

 

BANSKÁ BYSTRICA – POLICAJNÁ FARNOSŤ SV. JOZEFA

 

BANSKÁ BYSTRICA – ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY

 

BANSKÁ BYSTRICA – ÚSTAV NA VÝKON VÄZBY

 

 

BANSKÁ BYSTRICA – UPC

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Hlasovanie za kostolík sv. Martina v Čeríne

(Admin, 17. 2. 2016 12:36)

Pochválený buď Ježiš Kristus,Poklady môjho srdcaV rámci projektu POKLADY MôJHO SRDCA, vyhlásila Nadácia VÚB súťaž,

na obnovu, a tým záchranu niektorých kultúrnych pamiatok.

Fresky - príbehy maľované na stene

Vyberte vzácny poklad minulosti, ktorý je najbližší vášmu srdcu a pomôžte nám ho zachrániť aj pre budúce generácie.

V ponuke je 8 historických pamiatok a nám srdcu najbližší je Čerínsky kostolík sv. Martina.

Prosíme vás o pomoc pri hlasovaní!

Prosíme, zapojte sa do hlasovania, pošlite mail svojim priateľom, oslovte svojich farníkov a pomôžte nám využiť asi jedinú príležitosť dostať sa k peniazom na obnovu jedinečného kostolíka.

Po prvých hodinách hlasovania pôjde zjavne o boj Dávida s Goliášom J

(Čerín – 459 obyvateľov, z toho 160 katolíkov a Prešov – 90 000obyvateľov), no Bohu nič nie je nemožné.Hlasovanie trvá len do 29.2.! Stačí ísť na webovú stránku: https://www.vub.sk/fresky/

-nastaviť sa na Kostol sv. Martina- Čerín, kliknúť na Hlasovať a zadať číslo mobilu, na ktorý vám príde obratom SMS s verifikačným kódom, ktorý zašlete v ďalšom kroku vpísaním do políčka. Trvá to len pár sekúnd a zároveň pomôžete kostolíku a farnosti v našej diecéze!Ďakujem a modlím sa za Vás

Dušan Mesík, farár

Čerín