Choď na obsah Choď na menu
 


 

BANSKÁ BYSTRICA - SÍDLISKO SÁSOVÁ, dekanát Banská Bystrica - Mesto, Banskobystrická diecéza, INÉ NÁZVY: Banská Bystrica - Sásová, ADRESA: saleziáni,Tatranská 38 A, 974 11 Banská Bystrica tel.: fara: 048/ 417 25 09, saleziánsky dom 048/ 417 25 07, direktor 048/ 417 25 08, ekonómka 048/ 417 52 72, bb.sasova.saleziani@fara.sk, bystrica@sdb.sk, posta@sbb.sk, www.sdb.sk, NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ - utorok - štvrtok: 15:20 - 18, KŇAZI: Hajzok Igor, Mgr., Ing. (k r. 2011 – aj k r. 2012), Kmec Jozef, SDB (k r. 2012), Veselský Peter, SDB, Mgr. (od r. 2005 – aj k r. 2011), Janúch Tibor, SDB, Mgr. (k r. 2011), Pillár Pavol, SDB, Mgr. (k r. 2011), PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: 1. 11. 1990 – aj k r. 1991 - Kovalík Štefan, SDB, 1994 – aj k r. 1995 - farár Feledík Vincent Mária, SDB, Mgr., niekedy medzi r. 2000 a 2006 – Leškovský Maroš, Mgr., k 12. 2004 – aj k r. 2009 - farár Červeň Anton, SDB, odb. as., ThDr., Ing., PhD., direktor saleziánov, kapláni: k r. 1991 - do 31. 8. 2005 - Gibala Jozef, SDB, Mgr., k r. 1991 – aj k r. 1995 - Janúch Tibor, SDB, Mgr., 1997 – direktor oratória Švihra Slávko, SDB, 2002 – 2004 - riadna dovolenka Vilhan Dušan, SDB, Mgr., 2004 – (1. 9. 2005) - Vilhan Dušan, SDB, Mgr., 1. 9. 2005 - Baňovič Ľudovít, SDB, MUDr., pred r. 2009 - Šebo Jozef, SDB, k r. 2009 - Kvašňovský Peter, SDB, Mgr., zoznam ostatných bratov saleziánov (nielen kňazov): Beňo Ján, SDB, Rumanovič Radovan, SDB, Teplan František, SDB, ThDr., kňaz Lorenc Peter, SDB, Mgr. (po r. 2005), 2009 – aj k r. 2011 - Dömény Jozef, SDB, ThLic., MUDr., RODÁCI: Slavkovský Jozef (2012/ 2013 - bohoslovec 1. ročníka), OBYVATEĽSTVO – k r. 2008: 19 000, 8 950 rím. kat., 66 krstov, 3 sobáše, 13 pohrebov, staršia štatistika: 18 000, 8 300 rím. kat., 86 krstov, 20 sobášov, 13 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - kostol Panny Márie pomocnice (2002) - nedeľa a prikázaný sviatok vo voľný deň: 7:30, 9 (mládežnícka), 10:30, 11:45 (len počas šk. roku), 18:30, utorok - sobota: 8 (od 1. 7. do 14. 8. nie je), 18:30, prikázaný sviatok v pracovný deň: 8, 18:30, kaplnka v oratóriu (1997) - pondelok - piatok: 6:45 (študentská, len počas šk. roku), http://www.sbb.sk/stredisko/kostol/kostol.php, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: saleziáni, http://www.sbb.sk, Z HISTÓRIE: Farnosť zriadená 1. 7. 1990, História domu: http://www.sbb.sk/?action=historia&presenter=Stredisko,

 

Banská Bystrica - Rudlová, územie bývalej obce Rudlová, v cirkevných schematizmoch sa nespomína, pravdepodobne súčasťou farnosti Banská Bystrica - Sídlisko Sásová

 

Zoznam farností okresu Banská Bystrica

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.