Choď na obsah Choď na menu
 


 

BANSKÁ BYSTRICA - BISKUPSTVO, BISKUP: Chovanec Marián, Mons., odb. as., ThDr., PhD., sídelný biskup (od 20. 11. 2012), Biskupský úrad, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, spojovateľ: 048/ 472 08 00, www.bbdieceza.sk, bystrica@kbs.sk, diecézny biskup: Chovanec Marián, Mons., odb. as., ThDr., PhD. 048/ 412 57 36, sekretárka diecézneho biskupa: Mgr. Eva Topinková, tel: 048/ 472 08 24, sekretariat.bb@rcc.sk, generálny vikár: Bublinec Marián, Mons., odb. as., ThDr., PhD., 048/ 472 08 31, moderátor kúrie (riaditeľ biskupského úradu): Farkaš Vladimír, Mons., odb. as., ThLic., 048/ 472 08 02, sekretariát a tajomník diecézneho biskupa a ceremoniár: Štrba Jozef, ThDr., 048/ 472 08 29, tajomnik.bb@kbs.sk, jozefstrba@post.sk, tajomník, notár: Mgr. Margita Jablonská, tel: 048/ 472 08 01, sekretar.bb@rcc.sk, hovorca: CsiLic. Zuzana Juhaniaková, tel: 048/ 415 15 66, mobil: 0903 560 710, prelations.bb@rcc.sk, správa majetku: Eva Klubicová, tel: 048/ 472 08 10, email: majetky.bb@rcc.sk, Ing. Ján Izrael, tel: 048/ 472 08 11, sprava.bb@rcc.sk, Ing. Ferdinand Keller, tel: 048/ 472 08 15, pozemky.bb@rcc.sk, projekty a granty: Ing. Ján Gyulai, tel: 048/ 472 08 13, granty.bb@rcc.sk, personalistika a mzdy: Ing. Margita Kováčová, tel: 048/ 472 08 12, mzdove.bb@rcc.sk, všeobecná učtáreň: Bc. Margaréta Pacalajová, tel: 048/ 472 08 16, uctaren.bb@rcc.sk, Dana Králová, tel: 048/ 472 08 18, pokladna.bb@rcc.sk, pokladňa: Mária Štefániková, tel: 048/ 472 08 18, Diecézny archív: Mgr. Zoltán Baláž, tel: 048/ 472 02 15, Mgr. Richard Lacko, PhD., tel: 048/ 472 02 15, Diecézny školský úrad, riaditeľ: Ing. Mgr. Jana Brázdilová, tel: 048/ 472 08 08, dsu.bb@rcc.sk, www.dsu.szm.sk, Iveta Homolová, tel: 048/ 472 08 28, dsubb@zoznam.sk, PREDCHÁDZAJÚCI SÍDELNÍ BISKUPI A SPRÁVCOVIA DIECÉZY: 1776 - 1793 - Berchtold František, 1793 - 1800 - kapitulný vikár a správca diecézy Matejovič Martin, 1800 - 1813 Zerdahely Gabriel, 1813 - 1819 - kapitulný vikár a správca diecézy Vallitzek František, 1819 - 1823 - Makay Anton, 1823 - 1843 - Belanský Jozef, 1843 - 1844 - kapitulný vikár a správca diecézy Budatinský Juraj, 1844 - 1850 - Rudnyánszky Jozef, 1850 - 1869 - Moyzes Štefan, 1869 - 1871 - kapitulný vikár a správca diecézy Červeň Tomáš, 1870 - 1871 - Szuppan Žigmund (menovaný sídelným biskupom, ale ešte pred konsekráciou sa vzdal biskupstva), 1872 - 1886 - Ipolyi - Stummer Arnold, 1886 - 1893 - Bende Imrich, 1893 - 1904 - Rimely Karol, 1904 - 1919 - Radnai Wolfgang, medzi rokmi 1919 - 1921 - kapitulný vikár ( správca diecézy) Gürtler Jozef, neskôr, medzi rokmi 1919 - 1921 - kapitulný vikár ( správca diecézy) Kohút Ján, 1921 - 1943 - Blaha Marián, 1943 - 1950 - Škrábik Andrej, 13. 1. 1950 - 10. 6. 1968 - kapitulný vikár (správca diecézy) Dechet Ján (Menovaný štátom, následne exkomunikovaný Svätou Stolicou, na jar 1951 však A. Lazík z neho sňal exkomunikáciu, spravoval diecézu až takmer do svojej smrti), jún 1968 - ordinár s právomocou kapitulného vikára ( správca diecézy) Haspra František, 1973 - 1990 - Feranec Jozef, Mons., ThDr., 1990 - Baláž Rudolf, Mons., PREDCHÁDZAJÚCI POMOCNÍ BISKUPI A OSTATNÍ KŇAZI NA BISKUPSKOM ÚRADE: 1776 - veľprepošt, kanonik 1792 - generálny vikár, 1793 - 1800 - správca diecézy Matejovič Martin, 1805 - archivár a ceremonár, 1806 - fiškus konzistória, 1807 - 1810 - biskupský sekretár Prúnyi Ján, 1809 - prebendát katedrálneho kostola Varga Tomáš, 1827 (alebo po r. 1827 - úradník na BÚ, 1829 - ceremoniár; 1830 archivár a notár, 1832 - 1836 - biskupský sekretár Scheichl Valentín, 1843 (po r. 1843) - aktuár kapitulného vikára, 1845 - ceremonár, 1846 - sekretár Májovský Anton, 1903 - 1919 - úradník na biskupskom úrade Stiffel Ján, cca do r. 1950 - kanonik katedrálnej kapituly Vajcík Alexander, 1968 - ordinár s právomocou kapitulného vikára Haspra František, Prof., 1987 – (1988) - aktuár BÚ Krajčík Róbert, 1990 - 2003 - Feranec Jozef, Mons., ThDr., emeritný biskup, 12. 1. 1991 - 1997 - pomocný biskup Dubovský Peter, SJ, 1992 – 2004 – kancelár Hrtús Jozef, Mons., 1996 (1997) – tajomník a ceremoniár Krajčík Róbert, Mgr., 1999 – 14. 2. 2008 - Galis Tomáš, Mons., Doc., ThDr., PhD., galis@kbs.sk,

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.