Choď na obsah Choď na menu
 


 

BANSKÁ BYSTRICA - MESTO, dekanát Banská Bystrica - mesto, Banskobystrická diecéza, INÉ NÁZVY: Nova Villa Bystrice prope Lypcham (Nové mesto Bystrica neďaleko Ľupče) - 1255, Byztherze - 1256), Byzterchebana - 1263), Bystrice - 1271, Biutriche - 1278, Byzthercze, Byztherczebana - 1293, Novo Solio (Nový Zvolen) - 1300, Byztricia - 1340, Byztrice - 1340, Bistrchie Soliensis (Zvolenská Bysztrica) - 1387, Bystrichia - 1388, Bystrich - 1388), Wystricia (asi s chybou) - 1326), maď.: Besztercebánya, nem.: Neusohl, lat.: Neosolium, Neosoliensis, ADRESA: RKFÚ, nám. Štefana Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 45 31, bb.mesto@fara.sk, KŇAZI: dekan - farár Pecha Jaroslav, Mons., odb. as., ThDr., PhD., (k r. 1995 - aj k r. 2012), kaplán Mikula Jozef (od 1. 7. 2012), výpomoc: Kurilla Viliam, Mons., Ing. (k r. 2011 – aj k r. 2012), Hegedüs Gašpar (k r. 2012), diakonská prax: Kováč Martin, PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: k r. 1303 - Štefan, 1332 - 1337 - Filip, do r. 1420 - Lampert, od r. 1420 - Melchior, 1494 - Anton, magister, 1503 - Žigmund, k r. 1521 - 1528 - Mikuláš (Mikuláš Matej zo Sabinova, de Cibinio), 1530 - Špettinger Štefan, 1531 - jún 1538 - Schwedleer Anton (len podľa: Banská Bystrica v znamení kalicha), 1532 - Philadelphus Anton, 1560 - Platzko Jakub, Čmelo Gregor, 1627 - Schlegel Matúš, komorský kaplán, 1648 - Hellenstein Pavel, rektor jezuitskej misie, 1650 - Poppen Zachariáš, SJ, 1651 - Achen Matej, SJ, 1653 - Reinhardt Baltazár, SJ, 1654 - Sanigh Gašpar, SJ, 1656 - Arborelli Štefan, SJ, 1658 - Weltin Jakub, SJ, 1660 - Roth Leopold, SJ, 1668 - Braun Alojz, SJ, 1675 - Häffel Ján, SJ, 1689 - 1693 - Thum Ján, SJ, SJ, 1693 - 1705 - Häffel Ján (od r. 1701 - rektor kolégia), SJ, 1705 - Domanský Andrej, SJ, 1705 - Lúčanský Juraj, 1709 - Hüber Bernard, SJ, 1712 - Hübman Michal, SJ, 1716 - Wilhelm František, SJ, 1722 - Höchhinger František, SJ, 1725 - Leutner Andrej, SJ, 1728 - Mitzke Fridrich, SJ, 1732 - Gestager Michal, SJ, 1737 - Hanstatt Leopold, SJ, 1739 - Mayerl Benedikt, SJ, 1746 - Greuber Anton, SJ, 1759 - Roys Ignác, 1770 - 1772 - Klaus Ignác, 1773 - Scheffcsik Michal, 1779 - Rauch Ignác, 1799 Benedikt Dominik, 1801 - Luchs Ján, 1816 - Veis Karol, 1818 - Vagner Dominik, 1824 - Kováč Matej, 1840 - Tillesch Anton, 1866 - Májovský Anton, 1872 - Hulényi Štefan, 1880 - Zeisel Vincent, 1898 - Kohúth Ján, Dr., 1930 - Javorka Ján, 1934 - Šimuni Jozef - zvolený, ale nenastúpil, 1934 - Vojcík Alexander, 1943 - Balko Michal, Dr., 1951 - Dovala Jozef, 1950 - 1954 - Kalmančok Ondrej, 1954 - Vlachovič Štefan, k r. 1991 – Štefko Aurel, SJ, MUDr., kapláni: 1528 - Juraj, 1560 - Kyncel Ján, Aquila Martin, 1776 - Kaminský Michal, SJ, 1784 - 1785 (1788) - Stephani Martin, do r. 1788 - Stranauský Imrich, po r. 1793 - do r. 1795 - Kovalčík Martin, k r. 1794 - 1796 - Veselý Adam, 1794 - 1796 - Teml Ján, 1795 (po roku 1795) - 1802 - Steinlechner František, 1796 alebo 1797 - Fodor Michal, 1802 - Szolcsányi Ernest (podľa: maď. lexikóna), do r. 1807 - Vadáni Jozef, 1809 - prebendát kapitulského kostola Varga Tomáš, do r. 1818 - Laho Matej, 1819 - Varzell Ján, 1822 - 1824 - Černák Ján, do r. 1834 - Hlinický Michal (popri kaplánovaní bol aj profesorom na gymnáziu), do r. 1838 - Husár Anton, do r. 1841 - Petrovič František, 1843 (po r. 1843) - Májovský Anton, do r. 1847 - Čillík Izák, 1850 - 1854 - Plošic Július, do r. 1855 - Husóczy Štefan, 1855 - Straka Juraj, do r. 1865 študoval v Banskej Bystrici (strednú školu aj teológiu), po r. 1865 - krátko kaplán Schultheis František, niekedy medzi r. 1871 - 1881 - Fodor Anton, 1897 - 1903 - Stiffel Ján, do r. 1907 - Stiffel Ladislav, pred r. 1934 - Kmeť Štefan, po r. 1929 - Krébes Július, 1960 - 1962 - Kandera Pavel, 1960 - Bartal Tomáš Karol, Opraem., 1972 - 1975 - Kovalík Štefan, do r. 1986 - Šmál Jozef (služby aj v Selciach, Dolnej Mičinej), k r. 1991 – Majda Peter, Mgr., 1992 – Búry Jozef, k 1. 11. 1996 - Mlynárik Marián, 1997 – (1998) - Tkáč Peter, Mgr., 2001 - 2003 - Sabol Marek, Mgr., k r. 2003 - Bohunický Jozef, Uram Jozef, Mgr. JozefUram@libero.it, do r. 2005 - Dubina Ján, do r. 2008 - Steinhübl Peter, k r. 2009 - Gera Pavel, Mgr., k r. 2009 - Veverka Marek, Mgr. (k r. 2009), k r. 2011 – jún 2012 - Karcol Juraj, Mgr., diakoni: 14. 6. 2008 – 2011 - Karcol Juraj, vo farnosti: 1. 11. 1614 - rektor Špitála sv. Alžbety Novák Mikuláš, 1652 - 1661 - misionár v Banskej Bystrici Nedecký František, 1663 - 1664 - kazateľ Peresleni Pavol (zomrel 6. 1. 1689 v Banskej Bystrici), 1720 - profesor na gymnáziu Najmer Ján Krstiteľ Jozef, 1722 - 1724 - prefekt chóru Müllner Ignác, SJ, 1729 - tretia probácia z teológie Banská Bystrica, 1736 - magister filozofie a slobodných umení, učiteľ gramatiky, spoločenských náuk a rétoriky na gymnáziu Roys František Xavér, prof., Dr., 1737 - tretia probácia SJ, 1768 - duchovný, misionár Tarnóci Melchior, 1739 - profesor na gymnáziu, 1746 - tretia probácia Matz Samuel, SJ, 1740 - 1741 - profesor na gymnáziu Okoličáni Alexej, 1744 - 1745 - magister filozofie a slobodných umení, učiteľ gramatiky a spoločenských náuk Roys Vojtech, SJ, prof., po r. 1752 - v jezuitskej komunite, 1766 - kazateľ Nedecký Alexej, 1754 - 1755 - inštruktor tretej probácie Patai Ondrej, pred 17. 11. 1767, kedy zomrel v Banskej Bystrici učiteľ cirkevného práva, magister novicov, inštruktor tretej probácie, spovedník Pongrác Štefan, SJ, prof., Dr., 1776 - 11. 9. 1783 (kedy zomrel) veľprepošt v Banskej Bystrici Muška Mikuláš, 1776 - veľprepošt, kanonik 1792 - generálny vikár, 1793 - 1800 - správca diecézy Matejovič Martin, cca do r. 1794 - študent na gymnáziu Teml Vojtech, do 18. 12. 1794 - Juračka Jozef, veľprepošt, kanonik, apoštolský protonotár, titulárny opát, do 2. 4. 1801 (kedy zomrel, mal byť v meste aj farárom) Szabó Jozef, SJ, pred r. 1806 - študent na gymnáziu Petruš Štefan, 1809 - prebendát katedrálneho kostola Varga Tomáš, 1824 - 1826 - prefekt seminára, 1826 - 1829 - suplujúci profesor gramatiky Černák Ján, 1833 - 1840 - profesor na gymnáziu Huszóczy Michal, 1833 a 1834 - 1844, cca do r. 1843 - študent na gymnáziu Markus Július, cca do 1834 - študent strednej školy Šoltés Alojz, 1841 - 1856 - v rôznych funkciách Záhorský Štefan, ThDr., 1849 - v rôznych funkciách a tituloch Kozáček Jozef, do r. 1834 - profesor na gymnáziu Hlinický Michal (súčasne aj kaplánom), 1837 - 1842 - profesor na gymnáziu Straka Juraj, 1842 - 22. 1. 1894 - v najrôznejších funkciách a tituloch Kamaszy Matej, 1844 - študijný prefekt a profesor cirkevného práva v seminári Orságh Ján (absolvent bohoslovia v Bannskej Bystrici), k r. 1845 - 1851 profesor na gymnáziu Toman Cézar, OFM, 1846 - 1849 - profesor gymnázia Hyross Michal, (1846) - 1856 - profesor na gymnáziu Gotčár Ján, do r. 1847 - profesor gymnázia Kováry Ján, 1847 - člen Spolku všeobecnej vzdelanosti, profesor seminára Mikulka Juraj, 1850 - suplujúci profesor dogmatiky, rektor seminára Banská Bystrica, 1852 - riadny profesor, 1856 - profesor na učiteľskej preparandii Munkay Jozef, 1857 - 1865 - v rôznych funkciách Markus Jozef, asesor, do r. 1863 - absolvent gymnázia, do r. 1867 - absolvent bohoslovia Trúchly Andrej, cca do 1864 - študent gymnázia Záhora Jozef, do 27. 4. 1876 (kedy zomrel) - Červen Tomáš, kanonik, 1877 - člen biskupského konzistória Rómer Florián František, do r. 1879 - študent bohoslovia, potom duchovný aj v Banskej Bystrici Martinček Jozef, cca do r. 1880 - študent na základnej škole a gymnáziu Donoval Ján, cca do r. 1880 - študent na gymnáziu Zelliger Viliam, 1888 - aktuár biskupského úradu Hyross Jozef, do 15. 9. 1886 - študent na strednej škole a v seminári Pavčo Andrej, cca 1890 - 22. 2. 1941 (kedy zomrel) - počnúc štúdiom na gymnáziu okrem 4 kaplánskych rokov v najrôznejších funkciách, vrátane starostu Banskej Bystrice Mesík Vajda František, pred r. 1891 študent na gymnáziu a teológie Miššuth Anton, cca 1892 - maturoval na gymnáziu Porubský Ján, 1897, 1903 - 1919 - úradník na biskupskom úrade Stiffel Ján, cca do r. 1899 - študent na gymnáziu Murgaš Karol, 1899 - katechéta na gymnáziu, 1905 - špirituál v seminári, cca 1903 - (do)študoval na gymnáziu Pánik Gašpar, 1907 - suplujúci profesor Vysokej školy bohosloveckej - Hutyán Pavel, 1908 - štúdium na gymnáziu, 1912 - 1916 - štúdium v seminári, neskôr hospodársky a politický funkcionár organizácií sídliacich v meste Šalát Anton, 1913 - 1919 - Stiffel Ladislav, cca do r. 1916 - študent na gymnáziu Špilka Vavrinec Tibor, do r. 1919 (kedy maturoval) - študent na gymnáziu Sliačan Leonard, cca do r. 1921 (kedy maturoval) - študent na gymnáziu Koperdan Ján, do r. 1924 - študent na gymnáziu, do r. 1928 - v seminári Sliva František, cca do r. 1930 - študent gymnázia, potom: v r. 1936 - 1946 - v rôznych funkciách v meste Šurjanský Anton, ThDr., PhDr., 1939 - 1941 - študent filozofie, 1941 - 1944 - študent teológie Paňák František, SJ, ThDr., JUDr., 1945 - 1950 - suplujúci profesor vysokej školy bohosloveckej a špirituál Kňazského seminára, prefekt malého seminára Gregorovič Tibor, 1948 - 1950 - duchovný, katechéta Potocký Michal, SJ, cca do r. 1950 - profesor na gymnáziu Dlugopolský Jozef, Mons., cca do r. 1950 - profesor v seminári Hölszký Karol, Mons., veľprepošt, cca do r. 1950 - riaditeľ gymnázia Skalák Augustín, cca do r. 1950 - kanonik katedrálnej kapituly Vajcík Alexander, do 5. 6. 1960 - Mrva Vincent Rudolf, OFM, 1960 - po prepustení z väzenia, v civilnom zamestnaní ako pokladník Rajtár Peter, 1968 - ordinár s právomocou kapitulného vikára Haspra František, Prof., do r. 2003 - Feranec Jozef, Mons., ThDr., emeritný biskup, RODÁCI: Slavkovský Benedikt, narodený 20. 4. 1683, Roys František Xavér (23. 9. 1713), Roys Vojtech (23. 4. 1722), Lassovszký František (10. 10. 1764), Verner Ignác (13. 1. 1772), Kleinhans Kristián (1776), Dvorágh Jozef (1777), Lassovszký Ján (15. 5. 1789), Markus Július (8. 9. 1825), Gsell Ján (27. 1. 1839), Brestyánszky Jozef (16. 9.1852), Dianiška Alexander (23. 3. 1867), Feldmayer Augustín (12. 2. 1886), Rónay Ján (23. 4. 1894), Ivan Ján (9. 4. 1893), Kuchárik Roman (16. 11. 1967), Galvánek František, Mgr. (19. 7. 1968), Uhrík Martin (ordinovaný 20. 6. 2009), Rončák Dušan, Mgr. (2012/ 2013 - bohoslovec 6. ročníka), Lubellan Adam (2012/ 2013 - bohoslovec 1. ročníka), HROBY KŇAZOV: Tilles František, kanonik (19. 3. 1889), Zeisel Vincent, prepošt, kanonik (25. 2. 1901), Hulényi Štefan, pápežský prelát, kanonik, veľprepošt, (1903), Hyross Michal, prelát, kanonik (1908), Szlanyák František (1911), Machovič Izidor, veľprepošt, kanonik, dekan (2. 3. 1915), Višňovský Ladislav, pápežský prelát, veľprepošt (1915), Takáč Koloman, veľprepošt, kanonik, (1920), Sándory Július, dekan (7. 3. 1930), Magyarits Mikuláš (8. 4. 1938), Škrábik Andrej, biskup (8.1. 1950), Kalmančok Andrej (1954), Krébes Július, asesor - kaplán (1958), Mrva Vincent Rudolf, OFM (5. 6. 1960), Briedoň Daniel, ThDr., generálny vikár, pápežský komorník, prelát, apoštolský protonotár, kanonik (1963), Hudec Jozef, arcidekan (5. 5. 1969), Hríbik Štefan, kanonik (5. 12. 1970), Malík Rudolf (Málik Rudolf), prepošt, kanonik (26. 5. 1972), Andrejkovič Violand Pavel, podplukovník (11. 6. 1974), OBYVATEĽSTVO (k 12. 2004 - aj s obyvateľmi farnosti Banská Bystrica - katedrála vytvorenej v r. 2005): 19 100, 7 824 rím. kat., spolu s filiálkami: 21 555, 8 700 rím. kat., 118 krstov, 36 sobášov, 123 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (farský, nemecký, 1225) - nedeľa: 7:00, 8:30, 11:00 (detská), 16:30, pondelok - piatok: 12:00, 16:30, sobota: 16:30, prikázaný sviatok v pracovný deň: 10:00, 16:00, Kostol Sv. kríža (slovenský, 1452) - nedeľa: 9:45, pracovný deň: 6:30, Kaplnka Povýšenia sv. Kríža (1997), Nemocnica FDR, v nedeľu dopoludnia, ostatné dni: popoludní, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Duchovná správa Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Skubínska cesta 6, 974 09 Banská Bystrica – Podlavice, 048/ 441 38 06, 0915/ 996 851, k r. 2000 - Jendrejovský Juraj, Mgr., k r. 2009 - duchovný správca: Adamkovič Juraj, Mgr., Ing., poverený vedením DS, adamkovicju@gmail.com, Pakoš Pavel, Mgr., poverený výpomocou v DS, pavelpakos@zoznam.sk, Kláštor, Kollárova ul. 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 415 45 48, ludovita@pobox.sk, FILIÁLKY: Kynceľová, Nemce, Banská Bystrica - Senica, MESTSKÉ ČASTI: Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice (samostatná farnosť), Radvaň (samostatná farnosť, dekanát Banská Bystrica - Katedrála), Rakytovce, Rudlová, Sásová (dve samostatné farnosti: Sásová, Stará Sásová), Senica, Skubín, Šalková (filiálka farnosti Selce, dekanát Slovenská Ľupča), Uľanka (samostatná farnosť), INÉ ČASTI: Hámor, Z HISTÓRIE: K r. 1995 boli filiálkami aj Dolná Mičiná a Horná Mičiná, k r. 2009 sídlila Duchovná správa Nemocnice FDR na území farnosti, pred r. 2009 bola filiálkou aj Môlča


Kynceľová, filiálka farnosti Banská Bystrica - mesto, dekanát Banská Bystrica - mesto, Banskobystrická diecéza, OBYVATEĽSTVO: 295, 125 rím. kat.


Nemce (Nemcze – 1773, 1786, 1808, Němce – 1808, Nemce – 1863 – 1882, 1920 – 1948, 1990, Zólyomnémeti - 1888 – 1913, Zvolenské Nemce – 1948 – 1970, Banská Bystrica – Nemce – 1970 - 1990, Besztercebánya - Zólyomnémeti – 1970 - 1990, Neusohl - Deutschendorf – 1970 - 1990, maď.: Zólyomnémeti, nem.: Deutschendorf), filiálka farnosti Banská Bystrica - Mesto, dekanát Banská Bystrica - mesto, Banskobystrická diecéza, Kaplnka sv. Bystríka, OBYVATEĽSTVO: 1 120, 460 rím. kat., Z HISTÓRIE: V r. 1970 – 1990 bola obec miestnou časťou Banskej Bystrice

 

 

Banská Bystrica - Senica (Senica), filiálka farnosti Banská Bystrica - Mesto, dekanát Banská Bystrica - Mesto, Banskobystrická diecéza, OBYVATEĽSTVO: 663, 205 rím. kat., Z HISTÓRIE: K r. 1991 bola filiálkou farnosti Selce

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.