Choď na obsah Choď na menu
 


BARTOŠ FRANTIŠEK, Mons., pplk., odb. as., ThDr., PhD., biskupský vikár, adresa: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, tel.: 09610 441 53, +421905/ 200 245, frantisek.bartos@minv.sk, http://www.ordinariat.sk/vikariat-ordinariatu-os-a-oz-sr-mv-sr/, narodený 21. 6. 1967 v Piešťanoch, ordinovaný 17. 8. 1991, 1990 - diakon Zvolen, 1990 - diakon Banská Bystrica, 1990 (1991?) - diakon, základná vojenská služba Kremnica, 1992 - kaplán Žiar nad Hronom, 1993 - kaplán Kremnica, 1994 - farár Lúčky pri Kremnici, 1994 - ThLic. Katolícka univerzita Lublin (Poľsko), 1994 - farár Lúčky, duchovný pre nepočujúcich, 1995 - 1998 - farár Selce, 1998 - farár Donovaly, 2000 - farár Kováčová, 2000 – aj k r. 2003 - prednášajúci pastorálnu teológiu na Teologickom inštitúte Banská Bystrica – Badín, k 21. 6. 2007 – policajný vikár na Ministerstve vnútra SR, k r. 2012 – biskupský vikár, INÉ FUNKCIE: k r. 2005 - člen komisie diecéznej synody pre pastoráciu, PRÍSLUŠNÝ K ORDINARIÁTU OS A OZ

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Komunikačná na dlane ( posunk.reč)

(Daniela Suchareková, 16. 12. 2011 0:38)

špecialne všeličko!Pán s Bohom