Choď na obsah Choď na menu
 


 

PECHA JAROSLAV, Mons., odb. as., ThDr., PhD., súdny vikár, dekan, adresa: RKFÚ, nám. Štefana Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 45 31, bb.mesto@fara.sk, dekanat.bb@fara.sk, narodený 20. 12. 1940 v Uníne, ordinovaný 23. 6. 1963, 1946 - 1954 - základná škola Unín, 1955 - 1958 - stredná škola Holíč, 1958 - 1963 - štúdium na CMBF UK Bratislava, 1963 - kaplán Kláštor pod Znievom, 1963 - kaplán Detva, 1963 - základná vojenská služba, 1965 - správca farnosti Horná Ves, 1965 - kaplán Hriňová, 1967, kaplán Martin, 1973 – 1993 - správca farnosti Martin, dekan, asesor cirkevného súdu, 1990 - oficiál cirkevného súdu, 1993 - aj k r. 2006 - dekan - farár Banská Bystrica - Mesto, 1993 - Mgr., 1993 - 1995 - štúdium na PAT v Krakove, 1993 - odborný asistent kanonického práva a histórie kanonického práva na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, 1995 - ThLic. - PAT Krakov, 1997 - 1999 - doktorandské šúdium na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, 1999 - Th.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, 2000 - monsignor, 2001 – aj k r. 2008 - učiteľ kánonického práva, kancelaristiky na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, k r. 2008 – vedúci katedry na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, INÉ FUNKCIE: 1991 - člen Slovenskej spoločnosti kanonického práva (1996 - 1999 - podpredseda, 1999 - člen predsedníctva), k r. 1998 – súdny vikár, k r. 2009 – konzultor, k r. 2009 – člen Diecéznej presbyterskej rady, AUTOR: Príprava na manželstvo na Slovensku v období 1917 - 1983, Badín 1999, Ustanovenia banskobystrického biskupa, Badín 1998, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.