Choď na obsah Choď na menu
 


 

VOLEK PETER, Doc., PhDr., PhD., mimoriadny profesor KU RK, adresa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra filozofie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/ 432 27 08, kl. 418, 421 918 722 007, volek@fphil.ku.sk , narodený 17. 8. 1964 v Bojniciach, ordinovaný 18. 6. 1988 v Banskej Bystrici, 1988 - kaplán Hriňová, 1990 - kaplán Martin, 1990 - štúdium Canisianum Innsbruck (Rakúsko), 1992 – Mgr. (filozofie), Univerzita Insbruck, 1992 – PhDr. (Lic.Phil.), Institutum Phil. Oenipontanum Insbruck, Mgr. (teológie) - RKCMBF UK, 1995 - PhDr. - Univerzita Insbruck, 1995 – PhD., Univerzita Insbruck, 1995 - farár Podkonice, 1995 – aj k r. 2003 - prednášajúci filozofiu, dejiny filozofie na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, 1996 - prefekt Kňazského seminára sv. Františka Xaverského Banská Bystrica - Badín, 1997 – prednášajúci filozofiu na RKCMBF UK v Bratislave, 27. 11. 2001 (2002) - Doc., RKCMBF UK, (KU Ružomberok), 2001 – prednášajúci morálnu teológiu na Teologickom inštitúte Banská Bystrica – Badín, INÉ FUNKCIE: 1997 - člen SITA, Lublin, 1997 - člen Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, 1997 - člen Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, 1997 - člen Slovenského filozofického združenia, Bratislava, 2001 - člen redakčnej rady časopisu Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2001 – 2003 - člen redakčnej rady časopisu Acta Facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2003 - člen Society for Medieval Logic and Metaphysics, New York, 2003 – člen hlavnej komisie Diecéznej synody, 2004 - člen redakčnej rady časopisu Studia Neoaristotelica, České Budějovice, 2005 - člen Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland, Speyer, člen American Catholic Philosophical Association, New York, 2007 – stály spolupracovník Subkomisie pre bioetiku pri KBS, AUTOR: Verbindung der phänomenologischen Methode mit dem Thomismus in Edith Steins Werk Endliches und Ewiges Sein, magisterská práca, KTF Univerzita Innsbruck, 1992, Príprava na kňazstvo rozvíjaním kňazského povolania, magisterská práca, CMBF UK Bratislava, 1993, Erkenntnistheorie bei Edith Stein. Metaphysische Grundlagen der Erkenntnis bei Edith Stein im Vergleich zu Husserl und Thomas von Aquin, PhD. práca, KTF Univerzita Innsbruck 1995, vydané aj: Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998, v preklade: Teória poznania u Edity Steinovej. Metafyzické základy poznania u Edity Steinovej v porovnaní s Edmundom Husserlom a Tomášom Akvinským. Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 1998, Úvod do logiky a teórie vedy. Bratislava: Update Studio, 1999, Filozofia človeka podľa sv. Tomáša Akvinského vo svetle súčasných komentárov, habilitačná práca, Bratislava 2001, vydané aj: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2003, PRELOŽIL: LULLUS, R.: Vlastný život. Testament. Vita coaetanea. Testamentum, Katolícka univerzita v Ružomberku 2006, MARTINI, C.M.: Ako sa naučiť modliť. Bratislava: Lúč, 1992, PUBLIKUJE: v periodikách: Duchovný pastier, roč. 1993, č. 1, Filozofia, 1995, č. 1 - 2007, č. 8, Distance, roč. 2001, č. 2 - 2002, č. 4, Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 2, 2002, č.3, Tarnowskie studia teologiczne, roč. 22, r. 2003, č. 1, Organon F, roč. 10, r. 2003, č. 3, Polylogos. Newsletter of Local //society initiative Slovakia/, Vol. 1, 2004, No. 2, Verbum (Budapest), roč. 6, 2004, č. 2, Studia theologica, roč. 4, r. 2004, č. 4, Itinerarium, roč. 13, r. 2005, č. 31, Bioetika - Scripta bioethica, roč. 6, r. 2006, v zborníkoch: Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy I. Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Lublin: The University Press of Catholic University of Lublin, Vielfalt und Konvergenz der Philosophie. Vorträge des 5. Kongresses der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie. Teil 1. Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1999, Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 1, 2001, č. 1, Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 2001, č. 2, roč. 2002, č. 2, Človek, spoločnosť, myslenie. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2002, s. 56-62, Zborník filozoficko-teologických štúdií. Studia Xaveriana I. Banská Bystrica-Badín: Kňažský seminár sv. Františka Xaverského, 2002, Záhady vesmíru, života a človeka. Zborník prednášok z konferencií a seminárov organizovaných v rámci projektu Interdisciplinárny dialóg o vede a viere na slovenských univerzitách a teologických fakultách s podporou Center for Theology and Natural Sciences, Berkeley, USA, 2. časť. Bratislava" Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 2003, Themen – Bezuge - Dokumente. Orbis Phaenomenologicus, Perspektiven 1. Wurzburg: Konigshausen Neumann, 2003, Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica : FHV UMB, 2004, Deň vedcov II. Kresťanská idea Európy. Sympózium Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 11. 3. 2004. Ružomberok, FF KU, 2005, Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva. Zborník príspevkov z konferencie na UMB 21. - 22. 10. 2004. Banská Bystrica, KFV FHV UMB 2005, Acta Universitatae Palackianae Olomoucensis, Philosophica – Aesthetica 29, Philosophica VI, r. 2005, Scripta bioethica, roč. 5, r. 2005, č. 1 - 4, Die unbekannte Edith Stein: Phänomenologie und Sozialphilosophie. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 2006, Slovensko, materializmus a desocializácia. Esej Matthewa Fforda Západný materializmus a vyvážanie desocializácie s predslovom kardinála Jozefa Tomka a komentármi. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2006, Zborník Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, International Journal of Philosophy, júl 2007, Zborník Analogie ve filosofii a teologii. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, Antropologické sympozium V. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007, Slovensko, materializmus a desocializácia. Esej Matthewa Forda Západný materializmus a vyvážanie desocializácie s predslovom kardinála Jozefa Tomka a komentármi. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2006, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.