Choď na obsah Choď na menu
 


 

VARGA STANISLAV, odb. as., kpt., ThDr., PhD., policajný kaplán, dekan, adresa: Policajná duchovná správa, KR PZ Trnava, Kollárova 31, 917 01 Trnava, tel.: +421 - 810 6015, +421 – 907/ 935 297, stanislav.varga@minv.sk, narodený 18. 12. 1965 v Topoľčanoch, ordinovaný 17. 6. 1989 v Banskej Bystrici, 1989 - ceremonár a aktuár BÚ Banská Bystrica, 1990 – osobný tajomník biskupa a ceremonár BÚ Banská Bystrica, 1993 – 1995 - prednášajúci vierouku a úvod do sviatostí na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, 1994 - farár Slovenská Ľupča, 1995 – ThLic. Rk CMBF Univerzity Komenského v Bratislave, 1995 – 2007 - prednášajúci Nový zákon na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne, 1996 – dekan novozriadeného dekanátu Slovenská Ľupča, 1998 (1997) - biskupský vikár pre stálu formáciu kňazov Banskobystrickej diecézy, 1999 - ThDr., PhD. - RK CMBF UK Bratislava, 2001 – aj k r. 2007 - učiteľ Nového zákona, Starého zákona na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, k r. 2004 - dekan - farár Zvolen, 2007 – policajný duchovný Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Ordinariát OS a OZ SR, 2008 – inkardinovaný do Ordinariátu OS a OZ SR, k r. 2012 – major, k r. 2012 - Policajná farnosť obrátenia sv. Pavla pri KRPZ v Trnave, INÉ FUNKCIE: 1990 – 1995 – notár cirkevného súdu, 1995 – 2001 - sudca cirkevného súdu, 1998 – 2001 – člen Liturgickej komisie, 2001 – sekretár prípravného výboru Diecéznej synody, 2001 – delegát pre permanentnú formáciu kňazov Komisie pre klérus KBS, 2001 – 2004 – generálny sekretár Diecéznej synody, 2002 – farár Zvolen, dekan, 2002 – 2007 – konzultor, 2003 – 2004 – poverený duchovným vedením ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen, 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 – člen Rady KBD, AUTOR: Schematizmus Banskobystrickej diecézy, BÚ Banská Bystrica 1991, Vzťah kresťana k štátu u sv. Pavla ako model života Cirkvi vo svete, Banská Bystrica – Badín 2000, PRÍSLUŠNÝ K ORDINARIÁTU OS A OZ SR

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.