Choď na obsah Choď na menu
 


 

STANČEK ĽUBOMÍR, Prof., PhD., ThDr., Dr., ThLic., Mgr., MgrTh., CM, teológ, školiteľ doktorandov, spisovateľ, evanjelizátor, adresa: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves, 0907 54 14 54, lubomir.stancek@gmail.com, stancek@kapitula.sk, evanjelizacia@evanjelizacia.eu, http://evanjelizacia.eu, stancek@kapitula.sk, narodený 19. 8. 1955 v Kamennej Porube, ordinovaný 10. 6. 1979, 1975 - člen rehole vincentínov, 1979 - kaplán Trenčianska Teplá, 1980 - základná vojenská služba, 1982 - kaplán Nitra, 1983 - správca farnosti Bošáca, 1991 - správca farnosti Bijacovce a direktor Rehoľného seminára sv. Vincenta de Paul v Bijacovciach, 1991 – aj k r. 2012 - VŠ učiteľ na TI Spišská Kapitula, 1991 - odborný asistent pastorálnej teológie, homiletiky, rétoriky, misiológie, ekumenizmu, špirituálnej teológie na TI pri Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí, 1993 – Mgr. - UK Bratislava, ThMgr., ThLic. - KU Lublin (Poľsko), 1993 - špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí, 2001 - 2003 - učiteľ rétoriky, homiletiky, misiológie, ekumenizmu, špirituálnej teológie na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula, k 6. 6. 2004 - špirituál Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, prodekan ? fakulta KU Ružomerok, k 6. 5. 2006 - prorektor KU Ružomberok, k r. 2008 - prorektor KU pre zahraničné vzťahy a mobility, 2006 – aj k r. 2008 učiteľ na Teologickom inštitúte Banská Bystrica – Badín, k r. 2012 - Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa Spišská Nová Ves, INÉ FUNKCIE: k r. 1993 - člen komisie KBS pre misie, 1993 - ThDr - KU Lublin, PhD. - CMBF UK Bratislava, Doc. - CMBF UK Bratislava, Prof., AUTOR: http://www.homily-service.sk/prispievatelia/?zobrazit=prispevky&autor_id=24 , Nedeľa s Božím slovom – A, B, Sviatosti, Desatoro, O modlitbe, Boh žije vo svojom slove, Nad Božím slovom I., II., III., Ja som Pravda I., II., Ja som Cesta, Ja som Soľ, Ja som Láska, Ja som Slovo, Ja som Život, Ja som Sviatosti, Všedné dni s Božím slovom I., II., III., Ponúknuté slovo, Otvorené srdce, S Máriou ku Kristovi, Návrat k Otcovi, Neumlčané slovo, Slovo kvasom, On je Slovo, S Ježišom k Otcovi, Ohlásiť evanjelium Kráľovstva (preklad), Evanjelium slovom, Vedecké práce: Malá metóda a najplnšia forma kázne, Homiletika Jozefa Vrableca, Homiletika v novej evanjelizácii, Kňaz rétor, Misiológia, Misijný fenomén, Fenomén ekumenizmu, Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus, SPOLUAUTOR: Choďte aj vy do mojej vinice I., II., Človek v spektre pohľadu, Znaky časov, Aktuálne otázky pastorácie, V mene Božom, PUBLIKUJE: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Denník mladých, Slovo zo srdca, Apoštol Božieho Milosrdenstva, ĎAĽŠIE INFO: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubom%C3%ADr_Stan%C4%8Dek, http://evanjelizacia.eu, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.