Choď na obsah Choď na menu
 


GALIS TOMÁŠ, Mons., Doc., ThDr., PhD., žilinský biskup, člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Bratislava (RKCMBF UK), predseda Komisie pre pastoráciu povolaní a semináre, adresa: Biskupský úrad v Žiline, Mariánske nám. 23, P.O.Box B-46, 011 36 Žilina 1, tel: 041/ 500 22 15, fax: 041/ 500 22 16, kuria@dcza.sk, sekretariat@dcza.sk, galis@kbs.sk, narodený 22. 12. 1950 v Seliciach, ordinovaný 6. 6. 1976, konsekrovaný 25. 9. 1999, 1976 - kaplán Hriňová, 1979 – 1980 - kaplán Brezno, 1980 - správca farnosti Lazany, 1988 - správca farnosti Kľak, excurrendo Veľké Pole, 1990 - dekan - farár Banská Bystrica, 1990 - generálny vikár, 1990 - rektor v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne, 1993 - štúdium na PAT v Krakove, 1993 - prednášajúci pastorálku na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne, 1995 - ThLic. Krakov, 1996 - doktorandské štúdium RKCMBF UK Bratislava, 1998 - ThDr. na RKCMBF UK Bratislava, 28. 8. 1999 - menovaný za pomocného biskupa, 25. 9. konsekrovaný, generálny vikár Banskobystrickej diecézy, 2000 - docent na RK CMBF UK Bratislava, 2002 – aj k r. 2007 - učiteľ pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, k 3. 12. 2006 - predseda Komisie pre pastoráciu povolaní a semináre, k r.2007 - 2008 – člen Vedeckej rady RKCMBF UK, k r. 2008 – vedúci katedry na Teologickom inštitúte Banská Bystrica – Badín, 14. 2. 2008 – žilinský biskup, INÉ FUNKCIE: predseda Rady KBS pre mládež a univerzity, PRÍSLUŠNÝ K ŽILINSKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.