Choď na obsah Choď na menu
 


CABAN PETER, odb. as. ThDr., PhD., adresa: RKFÚ, 966 11 Pitelová č. 84, tel. 045/ 677 52 19, caban@centrum.sk, pitelova@fara.sk, k 12. 2004 - kaplán Banská Bystrica - Fončorda, k 6. 2. 2005 – na Katedre liturgiky, Teologický inštitút Banská Bystrica - Badín, 2006 – PhD., 2006 – aj k r. 2008 - učiteľ Katedry liturgiky Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK Bratislava, Banská Bystrica (liturgika, liturgický spev), Žilina (kresťanská archeológia, liturgia posvätenia času, liturgický spev), do 30. 9. 2006 – študijný pobyt na Karl­Franzes­Universität Graz (Štajerský Hradec, Rakúsko), k r. 2009 – farár Piteľová, AUTOR: Život a dielo kňaza Ondreja Cabana (1813-1860), diplomová práca Banská Bystrica - Badín 2002, Banskobystrická diecéza a boj proti alkoholizmu v spolkoch striezlivosti (2), Badín, recenzia Andrey Križanovej, Teologické texty 4/ 2005, Liturgika. Princípy a teológia liturgie, RKCMBF UK, Bratislava 2007, Špecifiká participationis actuosae v slávení Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, dizertačná práca, 2006, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.