Choď na obsah Choď na menu
 


BUBLINEC MARIÁN, Mons., odb. as., ThDr., PhD., administrátor Banskobystrickej diecézy, adresa: Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská ul, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 412 57 26, 0905/ 806 764; marian.bublinec@pobox.sk, bbdku@zoznam.sk, kerygma.bb@gmail.com, Duchovná správa Diecézneho katechetického úradu, riaditeľ a duchovný správca: Mons.ThDr. Marián Bublinec, PhD., RKFÚ, Kalinčiakova 8, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/ 416 15 53, bb.radvan@fara.sk, narodený 31. 3. 1966 v Bratislave, ordinovaný 26. 8. 1990 vo Vyhniach, 26.8.1990 - 1990 – október 1990 - kaplán Lazany, november 1990 – august 1992 - kaplán Detva, august 1992 – jún 1995 – štúdium katechetiky Rím, ThLic. - Saleziánska univerzita Rím, júl 1995 – september 2004 - farár Pitelová, september 1995 - prednášajúci na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, december 1999 – ThDr., PhD. na RKCMBF UK Bratislava, 2001 – aj k r. 2008 - učiteľ katechetiky, základov psychológie a pedagogiky, metodológie na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, október 2004 – riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v B. Bystrici a samostatný duchovný, máj 2006 – marec 2008 - farár Donovaly, k r. 2008 – vedúci katedry na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, apríl 2008 – generálny vikár, Mons., 28. 7. 2011 – diecézny administrátor, INÉ FUNKCIE: január 2001 – člen Správnej rady KU Ružomberok, 2001 – člen prípravnej komisie Diecéznej synody, 2004, generálny sekretár diecéznej synody, vedúci komisie pre katechézu, apríl 2008 – aj k r. 2011 – člen Diecéznej presbyterskej rady, PUBLIKUJE: Keď je reč o láske, zabudnime na obchod, Katolícke noviny č. 46/ 2007, Čo je evanjelizácia?, Evanjelizácia rodičov a žiakov katolíckych škôl, Banská Bystrica - Diecézny školský úrad 2007, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Liptovská Teplička

(Daniela Suchareková, 16. 12. 2011 0:47)

komunikačná na dlane.

Komunikačná na dlane ( posunk.reč)

(Daniela Suchareková, 16. 12. 2011 0:46)

špecialne všeličko