Choď na obsah Choď na menu
 


ADAM ANTON, Doc., ThDr., PhD., CM, člen akademického senátu RKCMBF UK, adresa: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Dom sv. Jána Gabriela Perboyra, adresa: Hurbanova 7, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/ 415 30 94, misia.kostol@centrum.sk, a.adam@stonline.sk, http://www.vincentini.sk/main.php?page=2&sub=2, narodený 26. 8. 1957 v Prešove, ordinovaný 12. 6. 1983, 1983 - kaplán Nová Baňa, 1985 - kaplán Martin, 1986 - správca farnosti Lutila, 1991 - farár Zvolenská Slatina, 1991 - štúdium na katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko), 1993 - prednášajúci špeciálnu a porovnávaciu dogmatiku na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne, 1995 - farár Zvolenská Slatina, Vigľašská Huta - Kalinka, 1996 - ThDr. na Katolíckej univerzite Lublin (Poľsko), 2001 – 2003, 2006 – 2007 – 2010 - učiteľ dogmatickej teológie na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, k 26. 8. 2007 – výpomocný duchovný Kostol sv. Alžbety Banská Bystrica, k r. 2007 – 2008 - člen akademického senátu RKCMBF UK, vedúci katedry na TI Banská Bystrica – Badín, k r. 2009 – rektor Kostola sv. Alžbety Banská Bystrica, PUBLIKUJE: Duchovný pastier, Katolícke noviny, PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH: Seminár z dogmatickej teológie Benedikt XVI. „Deus caritas est“, Teologická fakulta KU, 18. 5. 2006, Košice, prijatá prednáška Antropológia encykliky „Deus caritas est,“ Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Dialóg kresťanstva a judaizmu, 9.11.2006, KU Ružomberok, vyžiadaná prednáška Kto stretáva Ježiša, stretáva judaizmus, Medzinárodné teologické sympózium Mariológia Jána Pavla II., 16.10. 2006, Lublin, vyžiadaná prednáška Aniol Pański na codzień, Konferencia na tému: Mariánske pútnické miesta na Slovensku, Ružomberok, 28.11.2007, vyžiadaná prednáška: Panna Mária Starohorská, Conference of the Commission Internationale d´Histoire et d´Etude du Christianisme (CIHEC) on Religius Space of East-Central Europe – Open to the East and the West, Lublin-Lviv, 6-10. 9.2007, príspevok: Z doświadczeń słowackich (The Slovak Experience), Konferencia na tému: Sociálne a teologické aspekty chudoby a bohatstva, Ružomberok 2.5.2007, príspevok: Chudoba v kontexte sociálnej spravodlivosti v teológii Jána Pavla II, Vedecká konferencia na tému: Špecifickosť edukácie v kontexte Pastores dabo vobis, Nitra, 18.10.2007, príspevok: Kristovo kňazstvo jako služba v Pastores dabo vobis v kontexte Sacramentum caritatis, Konferencia na tému: Ekumenické vzťahy na Slovensku, Košice, 15. 11. 2007, príspevok: Vzťah protestantskej a katolíckej teológie v otázke prostredníctva, Medzinárodné ekumenické sympózium na tému Božia prozreteľnosť a zlo vo svete, 3.5.­4.5.2006, EBF UK, Bratislava, prijatá prednáška Vplyv zlých duchov na ľudí v teológii Wincenta Granata, AUTOR: Úvod do charitológie, Katolícka univerzita v Ružomberku 2005, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

Abecedný zoznam žijúcich kňazov Banskobystrického okresu

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.